Hakkımızda

Hakkımızda

Binaların, resmi danışmanlık, sığınak, havalandırma makine ve mühendislik hizmetleri veren işletmemiz sahibi, ilk mesleki deneyimini bu yaşlarında ve on yılı aşkın bir süre İzmir’in tanınmış mimarlarından Nadir BÜYÜKTUNALIOĞLU’nun yanında ÇALIŞAN sıfatıyla, edinmiştir. Daha sonra üç yıl kadar bir süre adi ortaklık şeklinde başkalarıyla ORTAK sıfatıyla çalışmış, bu sürelerde pekiştirdiği mesleki deneyim ve kendine güven sonucu, son iki yıldan beri tek başına bu işi yapmaya başlamış ve işletmesini 21/07/2007 tarihinde ticaret sicil gazetesinde tescil ettirmek suretiyle kendi adına kurduğu işletmesini resmileştirmiştir. Kısa sürede bu hizmetlerde gösterdiği başarı ve işletmesinin tercih ediliyor olması sonucu iş hacmindeki genişleme paralelinde önümüzdeki yıllarda, şirketleşmeye gidilecek ve kurumsallaşma adına önemli bir adım atılarak daha güvenli hizmet vermeye başlanacaktır.

Mesleki deneyimdeki onaltı yıllık süre, genç yaşta bu hizmetlerde başarılı olmamız, yüklenici firmaların güvenini kazanmamıza neden olmuştur. Elbette bunda tek başına mesleki deneyim yeterli olmamış, sorumluluğumuzun bilincinde olmamız, ar-ge çalışmalarımız, karşılıklı sevgi-saygıya dayalı hizmet anlayışımız da bunda etkili olmuştur. Nitekim, ar-ge çalışmalarımızın bir sonucu olarak hizmetlerimizde kullandığımız makinaların üretimini yapmak üzere İzmir/Çiğli AOSB’nde atölye kurulmuş, böylelikle hem makinaların denetimimizde daha kısa sürede ve hem de daha güvenli bir şekilde üretilmesi amaçlanmıştır.

Bu itibarla, tescil tarihi yeni olmakla beraber geriye doğru 16 yıllık deneyim ve bilgi birikimine sahibiz. Elbette bu süreç zarfında gerek İzmir ve ilçeleri gerekse çevre illerinde faaliyet gösteren mimar, mühendis ve taahhüt şirketleri ile yakın işbirliğimiz olmuş, taahhüdüne girdiğimiz işleri zamanında ve kaliteli bir şekilde tamamlamamız  piyasada haklı bir güven kazanmamıza neden olmuştur.

Bilindiği gibi, binaların Yapı Kullanım İzin Belgesi ve Sığınak Uygunluk Belgesinin ilgili yerlerden alınması, çok karmaşık bürokratik işlemler gerektirmektedir. Belgelerin alındığı il, ilçe ve beldeye göre işlem aşamaları ve istenen belgelerin farklı olması bu karışıklığı daha da artırmakta, ilgililerin zamanında gerekeni yapmaması da sonuç alınmasını geciktirmektedir.

Ancak, işletmemiz bünyesinde görevli elemanların güler yüz, deneyim, hoş görü, sabır ve saygısı resmi kurumlardaki görevlilerle sağlıklı bir iletişim ortamı yaratmış, bu ortam sayesinde bürokratik işlerin daha seri bir şekilde sonuçlandırılmamızı sağlamıştır.

Ekli listede belirttiğimiz referanslarımız, firmamızın konusunda ne kadar başarılı ve piyasada ne kadar güven yarattığını teyit eder niteliktedir.

İşletmemiz, GÜVENİNİZLE BÜYÜYECEKTİR.

Phone: +90 (232) 369 35 35 (pbx)
Fax: +90 (232) 369 92 10
Menemen / İzmir
10001 Sok. 50/2 Ulukent Sanayi Sitesi